”Når din virksomhed står i en forandringsproces, er målet med den interne kommunikation at involvere medarbejderne. Tager medarbejderne ikke ejerskab, når du ikke dit mål”

Intern kommunikation er en særlig disciplin

De fleste forbinder intern kommunikation med medarbejderblade, intranet og månedlige nyhedsbreve fra direktionen. Det er det også, men det er meget mere end det. Intern kommunikation er en særlig disciplin. Dens fornemmeste opgave er at skabe ejerskab til de forandringer, en virksomhed i udvikling altid må gennemgå.

Om det er en ny strategi, omstrukturering, fusion eller mere dagligdags beslutninger og begivenheder, kan intern kommunikation – grebet rigtigt an – skabe begejstring og give et fælles ståsted for både ledere og medarbejderne. Derfor er det vigtigt, at du som leder er helt afklaret med, hvad der skal til, og hvordan du griber det bedst muligt an.

Med over 17 års erfaring indenfor kommunikation og branding, herunder 11 år som kommunikationsdirektør i Ambu (Medicobranchen), har jeg selv stået i spidsen for en række store branding, værdi- og kommunikationsprojekter. Så jeg har erfaret på egen krop, hvad der fungerer og hvad der ikke gør, og det er bl.a. denne erfaring, jeg tager udgangspunkt i, når jeg i dag rådgiver virksomheder i discipliner som ledelseskommunikation, strategisk kommunikation og forandringskommunikation.

Ledelseskommunikation

Ledelseskommunikation foregår hver dag året rundt, uanset hvor bevidste vi er om det eller ej. Det er hovedpulsåren mellem virksomhedens hoved og krop, der nærer organisationen og skaber fundamentet for virksomhedens retning og identitet.

Spørger du medarbejderne, er lederne den vigtigste kommunikationskanal. Din rolle som operationel kommunikator er derfor den vigtigste i kommunikationen til dine medarbejdere. Det er dig, der skal ”oversætte” de overordnede strategiske budskaber fra direktionen der skal ud i organisationen. Du skal være klar til at kommunikere klart og praktisk, så det giver mening for medarbejderne, og du skal være klar til at modtage deres feedback. Jeg kan hjælpe med at klæde dig på, så du kan skabe troværdighed og trivsel i afdelingen. Og jeg kan hjælpe dig med at finde de redskaber, der fungerer for dig, så du kan gå foran som ambassadør og forandringsagent.

Strategisk kommunikation

Den strategiske kommunikation er en del af ledelseskommunikationen og ofte forudsætningen for den. Hvor den operationelle kommunikation handler, om hvad medarbejderne skal gøre og hvordan, så begrunder du i den strategiske kommunikation hvorfor og ”oversætter” f.eks. en ny strategi fra ledelsen til konkrete, forståelige mål.  "Oversættelsen" af de strategiske budskaber er afgørende for forståelsen af f.eks. en ny strategi, der skal give mening og klarhed for medarbejderne. Det er her, du skaber sammenhængen mellem virksomhedens overordnede visioner, strategier og målsætninger og den enkelte medarbejders dagligdag. Vi planlægger sammen kommunikationen og lister de konkrete mål med den. Det væsentlige er herefter, at du vælger redskaber, som passer til din personlighed og form, så din kommunikation er autentisk og engagerende. Med god, oprigtig og effektiv kommunikation kan eventuel skepsis meget lettere vendes til et fælles ståsted for virksomheden.

Forandringskommunikation

Det er særligt i tider med store forandringer, at en virksomhed bliver prøvet på sin interne kommunikation. Her samarbejder jeg med dygtige kolleger på konsulentbasis og sammen med dig og din virksomhed kan vi sammensætte et forløb, hvor vi hjælper jer i alle faser fra rådgivning, sparring og strategi i planlægningen til implementering og opfølgning i eksekveringen af forandringsstrategien.

Udgangspunktet vil altid være en solid kommunikationsplan for virksomhedens forandringsproces. En god kommunikationsplan tager både tages højde for ledelsens målsætninger og medarbejdernes behov. Kommunikationsplanlægningen foregår i et tæt samarbejde med ledelsen, som hermed får en kvalificeret sparringpartner med tung erfaring fra adskillige forandringsprojekter i flere forskellige brancher og virksomheder.

Det handler om at tage udgangspunkt i din virksomhed. Sammen finder vi ud af, hvad der kan fungere i lige netop det projekt, du står med. Det gør vi bl.a. i en række samtaler, hvor vi afdækker de aktuelle behov. Derudfra sammensætter vi et skræddersyet forløb, som skal hjælpe dig og din virksomhed til at nå jeres mål.

Implementering

For at sikre, at aktiviteterne i den nye strategi eller forandring bliver succesfuldt implementeret i hele virksomheden, er det vores erfaring, at du og dine lederkolleger skal afsætte de nødvendige ressourcer til kommunikation på forskellige niveauer af organisationen. Som ledelse skal I være klar til at gå i dialog med medarbejderne og give tid og plads til at skabe de fora, hvor denne dialog kan foregå. Moderne medarbejdere stiller spørgsmål – også flere end du måske lige regner med:

• Hvad indeholder den nye strategi?
• Hvordan gennemfører vi den?
• Hvad skal der konkret ske?
• Hvem laver hvad?
• Hvad betyder den nye strategi for mig som medarbejder?


Medarbejderne skal tage ejerskab for strategien

Min erfaring er, at det er afgørende, at medarbejderne tager ejerskab for strategien.
Det gør de som regel, hvis de selv har haft indflydelse på de aktiviteter og arbejdsrutiner, den skal udmønte sig i. Og gerne tidligt – som en dialog allerede i udarbejdelsen af strategien. Her kan workshops mellem ledelse og medarbejdere være et eminent redskab til at igangsætte en dialog, om hvordan medarbejdernes erfaringer, forslag til løsninger, ændringer og aktiviteter bruges i udførelsen af strategien, så den giver mening for alle.

Ved implementering af ny strategi eller større forandring har vi udviklet en overskuelig aktivitetsplan for implementering samt en metode, som gør, at du kan binde en strategi/forandring op på en visuel fortælling, der gør det nemt at forstå og følge udviklingen. Den visuelle fortælling hjælper også til at synliggøre succeshistorierne på en interessant måde.

Om CORE COMMUNICATIONS

CORE COMMUNICATIONS er en konsulentvirksomhed, etableret i 2012 af direktør Tjana Kristensen. Jeg har over 17 års erfaring indenfor kommunikation og branding, herunder 11 år som kommunikationsdirektør i Ambu, (Medicobranchen). Jeg har stået i spidsen for en række store branding, værdi- og kommunikationsprojekter, herunder strategi- og ledelseskommunikation, rådgivning og implementering. CORE COMMUNICATIONS samarbejder desuden med de bedste freelance konsulenter, som har supplerende kompetencer, der imødekommer dine behov på forskellige tidspunkter i processen.


Lej en dygtig kommunikationschef på timebasis

Kontakt mig for hurtig hjælp til løsning af kommunikationsopgaver, når behovet opstår. Det kan være kommunikation af ny strategi, ændring af din organisation eller en ny salgsindsats, der er vigtig for virksomhedens indtjening. Timeprisen for kommunikationsassistance er 1.200 kr. ekskl. moms. Du kan også benytte den populære klippekortordning og spare penge på samme gode service - eller få et tilbud på en konkret opgave.


Priser på klippekort/en time = et klip:

10 klip: 10.000 kr.
20 klip: 18.000 kr.
35 klip: 25.000 kr.


Derudover tilbyder jeg

Arbejde i advisory boards og bestyrelser, frivillig deltagelse i ”start-ups” samt non profit organisationer, interim projektledelse på kommunikationsopgaver, One2one kommunikationscoaching.


Samarbejdspartnere

Merete Brunander har over 30 års erfaring i det private erhvervsliv med strategi, ledelse, markedsføring og innovation. 25 år i firmaet Coloplast som Corporate Marketingdirektør og projektdirektør for Coloplast´s globale innovationsproces. Erfaring med det offentlige fra 3 år som direktør i Dansk Design Center (DDC). De seneste 3 år har Merete arbejdet som selvstændig virksomhedsrådgiver.

Ida Byager Schjærff har har 15 års erfaring det private erhvervsliv med skriftlig virksomhedskommunikation i trykte og elektroniske medier fra bl.a. bygge- og anlægsvirksomheder som NCC, ELTEL, IT firmaet Nordija A/S samt bl.a. modefirmaet Kudibal A/S. Ida er en rutineret skriftlig formidler, der formår at “oversætte” virksomhedens budskaber internt og eksternt. De seneste 3 år har Ida arbejdet som selvstændig kommunikationskonsulent i Schjærff Communication med formidling af strategi og samarbejde samt tilbudspræsentation.

Kontakt os

CORE COMMUNICATIONS

Telefon 53 70 53 07
tjana@corecommunications.dk

ELLER BENYT KONTAKTFORMULAR